Дата останньої редакції: 10/05/2018

Визначення

Наш Прайс-лист є додатком до Публічної Пропозиції Про Надання Послуг, в якому Ви знайдете визначення всіх термінів, які використовуються у цьому Прайс-листі.

Послуги, які надаються на безоплатній основі

ПАНДА КЛЕЙМ не стягує ніяких коштів за надання послуги з перевірки відповідності критеріям виплати Компенсації, а також якщо процедура стягнення Компенсації не була успішною.

Комісійна винагорода

У разі успішної Процедури стягнення Компенсації, ПАНДА КЛЕЙМ отримує Комісійну винагороду, яка вираховується з розміру всієї Компенсації за пошкодження, затримку або втрату багажу.

Для цілей цього Прайс-листу визначення «Спеціальні права запозичення» застосовуються у значенні відповідно до положень Монреальської Конвенції та означають резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним валютним фондом (МВФ) та існує лише у безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Суми, зазначені в Спеціальних правах запозичення, у цій Конвенції розглядаються, як такі, що стосуються Спеціальних прав запозичення, як вони визначені Міжнародним валютним фондом, та встановлені відповідно до умов статті 23 Монреальської Конвенції.

Для Заявок на отримання Компенсації, передбачених Монреальскою Конвенцією, розмір Комісійної винагороди розраховується наступним чином:

  1. У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажирів, відповідальність авіакомпанії стосовно кожного пасажира обмежується сумою 4150 Спеціальних прав запозичення. *
  2. Відповідальність авіакомпанії у випадку знищення, утрати, пошкодження або затримки в перевезенні багажу обмежується сумою 1000 Спеціальних прав запозичення стосовно кожного пасажира, за винятком випадків, коли пасажир зробив у момент передачі зареєстрованого багажу авіакомпанії особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно. У цьому випадку авіакомпанія зобов’язана сплатити суму, що не перевищує заявленої суми, якщо він не доведе, що ця сума перевищує дійсну заінтересованість пасажира в доставці.
  3. Відповідальність авіакомпанії у випадку знищення, утрати, пошкодження або затримки в перевезенні багажу обмежується сумою 17 Спеціальних прав запозичення за кілограм, за винятком випадків, коли багажовідправник зробив у момент передачі багажного місця авіакомпанії особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно. У цьому випадку авіакомпанія зобов’язана сплатити суму, що не перевищує заявленої суми, якщо він не доведе, що ця сума перевищує дійсну заінтересованість відправника в доставці.
  4. У випадку знищення, утрати, пошкодження або затримки частини багажу чи будь-якого предмета, що є його частиною, для визначення межі відповідальності авіакомпанії до уваги береться лише загальна вага відповідного багажного місця або місць. Однак коли знищення, утрата, пошкодження або затримка частини багажу чи будь-якого предмета, що є його частиною, впливає на вартість інших місць, оформлених однією  авіавантажною накладною, або однією квитанцією, або, якщо вони не видані, тим самим документом, що зберігається Іншими засобами, для визначення межі відповідальності повинна також братися до уваги загальна вага такого багажного місця або місць.

* Зазначені вище положення пунктів 1 та 2 не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності авіакомпанії, її службовців або агентів, учиненої з наміром завдати шкоди або через злочинну недбалість і з усвідомленням того, що в результаті таких дій, можливо, буде завдано шкоди, за умови, що у випадку вчинення такої дії чи бездіяльності працівника або агента буде також доведено, що цей працівник або агент діяв у рамках своїх обов’язків.

Межі відповідальності, установлені пунктами 1 – 4, не перешкоджають суду додатково ухвалити рішення відповідно до закону, який він застосовує, про відшкодування всіх або частини судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, понесених позивачем, у тому числі процентів. Наведене вище положення не застосовується, якщо сума, присуджена в порядку відшкодування шкоди, за винятком судових та інших пов’язаних із судовим розглядом витрат, не перевищує суми, яку авіакомпанія письмово запропонувала позивачу протягом шести місяців з дня заподіяння шкоди або до початку судового процесу, якщо ця дата є пізнішою.

У будь якому випадку Комісійна винагорода ПАНДА КЛЕЙМ становить 20% від суми отриманої Компенсації, що підлягає виплаті у випадках, передбачених цим Прайс – листом.

Судова справа

Оплата ведення справи по в рамках Юридичних дій стягується тільки в тому випадку, якщо судовий позов був необхідний для успішної процедури зі стягнення Компенсації. Оплата ведення судової справи, як і Комісійна винагорода, віднімається з розміру вашої Компенсації за пошкодження, затримку чи втрату багажу у будь-якому разі обмежується розміром Компенсації.

Банківський переказ

ПАНДА КЛЕЙМ не покриває збори / комісію від банків-відправників, а також додаткові збори / комісії від банків одержувачів. Такі комісія проводиться за рахунок Клієнта.

Банківські данні Клієнта

При реалізації Клієнтом його права на видалення його персональних даних ,які включають в тому числі банківські дані, ПАНДА КЛЕЙМ залишає за собою право зберегти номер рахунку, IBAN і SWIFT Клієнта для дотримання вимог законодавства в сфері аудиту та оподаткування.

Пошук
Ми PandaClaim
Доброзичлива компанія, яка піклується про всі перешкоди, які можуть виникнути на вашому шляху, і звести до мінімуму ваші труднощі.